FAQ » Przewozy ADR – jakie warunki trzeba spełnić?

Przewozy ADR – jakie warunki trzeba spełnić?

Przewóz materiałów niebezpiecznych wiąże się ze ściśle określonymi warunkami, które koniecznie muszą zostać spełnione. Istnieje szereg regulacji wynikających z prawa krajowego oraz europejskiego, których należy się ściśle trzymać. Przede wszystkim koniecznością jest, by kierowca i osoby związane z transportem posiadały uprawnienia ADR. W akcie prawnym związanym z przewozem materiałów niebezpiecznych, czyli umowie ADR, znajdują się szczegółowe wytyczne odnośnie oznakowania pojazdu przewożącego takowe ładunki. Niezwykle ważne jest również odpowiednie oznakowanie opakowań, kontenerów i cystern. Pojazd powinien być wyposażony w określony sprzęt awaryjny oraz środki ochrony indywidualnej.

Uprawnienia ADR

Przewóz ADR wymaga dopełnienia wielu formalności. Koniecznością jest zatrudnienie doradcy ds. bezpieczeństwa, z którym wspólnie ustala się plan zabezpieczeń i dostosowuje przewóz. Doradcą może być wyłącznie osoba z ukończonym kursem doradcy. Przedsiębiorstwo wraz z doradcą ma obowiązek przygotowania instrukcji pisemnych dla kierowcy. W razie kontroli konieczne są dokumenty, poświadczające uprawnienia ADR oraz kwalifikacje kierowcy, a także wszelkiego rodzaju zezwolenia, zaświadczenia i wspomniana wcześniej instrukcja. Należy pamiętać, że każda klasa ADR związana jest z rozmaitymi uwarunkowaniami. Dlatego należy dokładnie sprawdzić wszelkie przepisy przed przystąpieniem do spedycji. Doskonałym narzędziem może okazać się aplikacja ADR Tool Dangerous Good. Twórcy programu skondensowali w nim dużo niezbędnych informacji związanych z warunkami ADR.