Co to jest konwencja ADR?

Konwencja ADR (z francuskiego: L” Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) to Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Zakresem regulacji obejmuje różne dziedziny związane z przewozem towarów niebezpiecznych, czyli ładunków wybuchowych, substancji zakaźnych, żrących, zapalanych, trujących i promieniotwórczych. Konwencja zobowiązuje wszystkie podmioty biorące udział w przewozie ładunków niebezpiecznych do współpracy z doradcą ADR, czyli wyposażonym w wiedzę fachową konsultantem ds. bezpieczeństwa.

Konwencja ADR w swojej zasadniczej części ustala stosunki prawne pomiędzy państwami- sygnatariuszami umowy. Jej integralną częścią są dwa załączniki. Załącznik A zawiera wyliczenie wszystkich produkowanych na świecie substancji niebezpiecznych wraz z podziałem na klasy zagrożeń oraz warunki dotyczące pakowania, oznakowania i przewozu tych substancji. Załącznik B reguluje szczegółowe wymagania wobec pojazdów, załogi, dokumentacji przewozu, załadunku oraz wyładunku i ograniczeń w zakresie przejazdu przez tunele. Konwencja ADR podlega nowelizacji co dwa lata. Nowelizacje przypadają na lata nieparzyste. Umowa sporządzona została w Szwajcarii w Genewie w 1957 roku. Przez Polskę ratyfikowana była w roku 1975. Aktualnie obejmuje kilkadziesiąt państw a jejcelem jest zapewnienie bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych poprzez stworzenie ujednoliconych wymagań techniczno-organizacyjnych.

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij